Ürituse sünkroontõlkega teenindamine

Üheks tähtsaks aspektiks sünkroontõlke õnnestumisel konverentsil on ka tõlkide ja tehnilise külje koostöö. Selle mittekooskõlastatus võib tekitada olukordi kus üritusel tõlge mõne sõnavõtu ajaks kaob ning kus täpset sisu on tõlkes väga raske edasi anda. Sünkroontõlkide töös konverentsil on väga tähtis esineja sõnade selge ja ühtlane kuulmine, selle tagamiseks:

– on soovitatav kasutada konverentsil vähemal kahte peamikrofoni või reväärimikrofoni. Sellist tüüpi mikrofon asub esineja või moderatori küljes, on tema suule üpris lähedal ning selle kaugus ei muutu ettekande ajal. Nii saab helisüsteemi ja tõlkide kõrvaklappidesse selge, võimalikult väheste ruumikajadega ning ühtlase kõne. Käes hoitava või kõnepuldis oleva mikrofoni kasutamisel on võimalik sellest mööda rääkida ning keskendudes sisule ja olles närvis võib esineja endale märkamatult nii palju pead keerata ja edasi-tagasi kõndida, et see teeb tõlkide töö äärmiselt raskeks.

– Saalis peab terve ürituse tõlkega osa aja olema tehnik, kes on tõlkidele kiirelt kättesaadav, et nad saaksid ilma tõlkimist katkestamata märku anda kui kosta on halvasti ja midagi on vaja parandada.

– Moderaator tuleb enne üritust instrueerida – see puudutab just publiku küsimuste korral toimimist ja mikrofonikasutust.

– Kasutatava tõlketehnika tõlgipultidel peab olema tõlkide jaoks võimalus helitugevust ja tämbrit reguleerida, igale tõlgile peaks olema oma tõlgipult ja kõrvaklapid.

– Mikrofonikasutus võiks olla läbi mõeldud ürituse kava silmas pidades – kas vahel on mitu esinejat korraga laval? Kas toimub ka paneeldiskussioon? Kui palju on seal paneliste?

Selliste asjadele tähelepanu pööramine on ürituse kordamineku puhul tähtis. Need on väikesed nüansid, kuid ürituse õnnestumise jaoks on nendele tähelepanu pööramine oluline.