Sünkroontõlge

Teie üritusele sobivad sünkroontõlgid, sünkroontõlketehnika ning kliendisõbralik ja sujuv asjaajamine

Sünkroontõlgid, tõlketehnika ja tehniline teenindus

konverentsitõlge, sünkroontõlgeOleme Teile meeleldi abiks mitmekeelse rahvusvahelise ürituse korraldamisel – leiame sobivad tõlgid ning pakume tehnikat nii kakskeelsele väiksema kuulajaskonnaga üritusele kui ka näiteks viie töökeele ja 600 tõlke kuulajaga rahvusvahelisele konverentsile.

Oleme seniste tegevusaastate jooksul loonud arvestatava suurusega andmebaasi sünkroontõlkidest, kellest paljudega on meil püsiv ja korduvalt klientidelt väga head tagasisidet saanud koostöökogemus.

Anname meeleldi oma panuse leidmaks Teie üritusele kõige paremini sobivad tõlgid nii temaatika tundmise kui ka asukoha suhtes. Tehnika osas pakume lahendust, mis on üritusel osalejatele võimalikult mugav ehk tõlkevastuvõtjad on kerged, väikesemõõtmelised ja paelaga kaela riputatavad jättes osalejatel käed vabaks ja võimaldades vabalt liikuda ruumis.

Meie eesmärk on hästi õnnestunud üritus ja rahulolevad osalejad.

Tõlke täisteenuse või ainult sünkroontõlketehnika saamiseks:

Küsige pakkumist

Mida täpsemalt pakume?

Ürituse sünkroontõlke korraldust
Võtame tõlke organisatoorsed detailid enda peale ning säästame Teie aega.

Tehnilise külje teostust ja korraldust
Mõtleme ürituse läbi, et tehniliselt kõik hästi toimiks ning ürituse kestel on kohal ka meie tehnik, kes jälgib, et ürituse tehniline külg sujuks ning on vajadusel jooksvalt esinejatele ja korraldajatele abiks.

Kogemust ürituste tõlke korraldamisel
Detailide täpsustamine ja joonel hoidmine ning võimalike kitsaskohtade ettenägemine ja ärahoidmine.

Miks teha koostööd meiega?

Aja kokkuhoid
Säästame Teie aega ning proovime tõlke korraldus- protsessi teha Teile nii kiireks ja mugavaks kui vähegi oskame.

Tõlke kvaliteet
Paneme rõhku tõlke kvaliteedile arvestades ürituse eripäraga. Suuname tähelepanu tõlke sisulisele ettevalmistustööle ning leiame Teie üritusele kõige paremini sobivad tõlgid.

Mõistlik hind
Käitume Teie rahaga mõistlikult ja hoiame hinda optimaalsena.

Sünkroontõlke eelised

Võimaldab keskenduda ettekannete ja diskussioonide sisule. Väheneb võõrkeelse terminoloogia vähesest tundmisest tingitud infokadu ja puudulik arusaamine.

Suurendab töö ja õppimise efektiivsust, kuna energiat ei kulu võõrkeelest arusaamisele.

Lihtsustab küsimuste esitamist. Neid saab küsida emakeeles ning seega ei jää ükski vajalik nüanss keelebarjääri tõttu täpsustamata.

On lugupidav väliskülaliste vastu, kui suur osa konverentsist toimub eesti keeles. Tõlke olemasolul saavad ka nemad kogu üritusest täiel määral osa.

Võimaldab ettekandjal rääkida oma emakeeles, mis on talle enamasti lihtsam.

Terminoloogia tundmine mõnes võõrkeele spetsiifilises valdkonnas ei kuulu tavatasemel keeleoskuse juurde, kuid sellest õige arusaamine on tähtis sisu mõistmisel. Selles aspektis on tõlgid suureks abiks.

Kui kohtumise või seminari läbiviimisel on suur roll diskussioonil osalejate vahel, võimaldab sünkroontõlge väga efektiivselt töötada lastes osalejatel arutleda oma emakeeles ja võimaldades väliskülalistel jälgida arutlusi väga kiire, detailse ja vahetu sünkroontõlge abil ning soovi korral igal hetkel sekkuda. Sellise sündmuse puhul saame kasutada delegaadimikrofone kus iga kahe osaleja kohta on laual mikrofon mis võimaldab kõigil kiirelt ja mugavalt sõna võtta nii, et see jõuab ka tõlkesse.

Kuidas toimib sünkroontõlge?

 

 1. Esineja räägib, kasutades mikrofoni.
 2. Esineja kõne jõuab meie seadmete abil võimendatult kuulajateni saalis ning paralleelselt ka tõlkideni, kes paiknevad tõlkekabiinis.
 3. Tõlgid kuulavad esinejat läbi oma kõrvaklappide (tõlke on tavaliselt ühe võõrkeele kohta kaks) ning üks neist annab samaaegselt kuuldud info edasi teises keeles, näiteks meie emakeeles.
 4. Tõlgi mikrofoni abil jõuab tõlge tõlkesüsteemi kaudu saali, kus kiirgajad edastavad signaali tõlkevastuvõtjatele (juhtmevabalt, infrapunasignaali abil).
 5. Üritusel osalejal on kõrvaklapid koos väikese vastuvõtuseadmega, millelt ta saab valida soovitud keele ettekande kuulamiseks ning reguleerida helitugevust.
 6. Kui publikust soovib keegi küsimust esitada, ulatatakse talle käsimikrofon ning ta saab selle nii oma emakeeles kui ka ettekandja poolt räägitavas võõrkeeles küsida. Esimesel juhul on ettekandjal võimalik esitatud küsimust kuulata läbi oma tõlkevastuvõtja.

Meie kogemused tõlkeürituste teenindamisel

 • kogemused al 2007. a
 • igal aastal u 40 üritust
 • üle 400 rahuloleva kliendi

Katsume pidevalt oma tööprotsessi täiustada ning olla järjest paremad. Tähtsateks väärtusteks peame ausust, kokkulepetest ja kellaaegadest kinni pidamist, korrektset riietust, kliendi aja ja ressursside säästlikku kasutamist ning inimeste võrdset ja lugupidavat kohtlemist.

Sünkroontõlke hinnapäring

  Ürituse kirjelduse puhul on abi järgnevast infost:

  • ürituse kuupäev, toimumiskoht, kellaajad

  • ürituse töökeeled

  • soovitud tõlkevastuvõtjate arv

  • info konverentsi/seminari temaatika ja ülesehituse kohta

  • korraldava organisatsiooni kodulehe aadress

  Ürituse kava või muud failid (kui on olemas)  Teenindamine regulaarselt üritusi ka aastal 2023 kuid ei kajasta ürituste nimekirja enam veebilehel.

  Valik vanemaid sünkroontõlkega või ainult sünkroontõlketehnikaga teenindatud üritusi

  2017

  2016

  2015